Association NDAO HIVOATRA

Association NDAO HIVOATRA

Domaines d’intervention:

 • Reboisement
 • Culture de riz pluvial
 • Légume

Zones d’intervention:

 • Bassin versent Maintsiandrahona
 • Anosiarivo
 • Commune rurale Antoby Est
 • District Miarinarivo
 • Commune rurale Antanetibe
 • District Soavinandriana

Liste des projets:

 1. Reboisement
 2. Culture du riz
 3. Fiompiana akohogasy

CV

 • Fikambanana Tanora Tantsaha Mifanome Tanana hampivoatra ny Tontolo Ambanivohitra
 • Fikambanana miara-miasa amin’ny PURSHAPS izay manohana ny tantsaha amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra
 • Fikambanana miarony sahan-driaka eo amin’ny toerana izay misy azy
 • Fikambanana vonona ny hivelatra amin’ny sehatra maro
 • Fikambanana ahitana ireo olona tantsaha