Assocation FIFATA / MONIMA Andasibe

Assocation FIFATA / MONIMA Andasibe

Domaines d’intervention:

 • Culture de Rente
 • Culture Maraîchère
 • Animation d’atelier

Zones d’intervention:

 • Région Atsinanana: Vatomandry, Antanambao Manamposty, Brickaville

Liste des projets:

 1. Fananganana Coopérative
 2. Leadership
 3. Pépinière Villageoise
 4. Fanofanana fiompiana akoho gasy nohatsaraina
 5. Ady amin’ny fialan’ny tanora ambanivohitra ho eny andrenivohitra (Fananan-tany)

CV:

DIDININA José Pierre

Né le 14-07-1969

à Seranantsara

CIN: 304 031 00 092 du 21-07-1988 à Vatomandry

Marié – 04 enfants

 • Président ass FIKRIKAMA 2002
 • Président FITAFA 2009
 • Tresorier T. Tantsahz Atsinanana 2010
 • Tresorier T.T. Atsinanana 2015
 • Président T.T. District Vatomandry 2008
 • Membre COPILO CSA Vatomandry 2010
 • Membre CROA/FRDA Atsinanana 2012