DRFP

DRFP

Domaines d’intervetion:

  • Tsiperifery

Zones dintervention:

  • Alaotra Mangoro(PK 33 Anosibe an’ala, Beforona)
  • Vatovavy Fitovinany (Kianjavato)
  • Analamanga (Anjozorobe)

Liste des projets:

  1. GESFORCOM, 2 ans, Cirad
  2. COGESFOR, 2 ans, Cirad
  3. PARRUR INNOVEPICE 2 ans

CV:

CV hanitra